19 Lut 2008

Mapowanie obszaru obrazka, AREA

Sposónb na zaznaczenie obszaru na obrazku. Wykorzystanie tagu AREA

<img border="1" src="obrazek.gif" mce_src="obrazek.gif" USEMAP="#mapa1">
<MAP NAME = "mapa1">
&lt;AREA SHAPE=RECT COORDS="20, 20, 50, 50" target="_blank" HREF="<a href="http://www.bankier2.pl/">http://www.bankier2.pl/</a>" alt="Obszar 2"&gt;
&lt;AREA SHAPE=RECT COORDS="10, 10, 40, 40" target="_blank" HREF="<a href="http://www.wig.pl/">http://www.wig.pl/</a>" alt="Obszar 1"&gt;
&lt;AREA SHAPE=RECT COORDS="60, 10, 150, 50" target="_blank" HREF="<a href="http://www.notowania3.pl/">http://www.notowania3.pl/</a>" alt="Obszar 3"&gt; &lt;/MAP&gt;
<map name="mapa1"> <area shape="RECT" coords="10, 10, 40, 40" href="http://www.wig.pl/" alt="Obszar 1" target="_blank" /></map>
<map name="mapa1"> <area shape="RECT" coords="60, 10, 150, 50" href="http://www.notowania3.pl/" alt="Obszar 3" target="_blank" /></map>