22 lis 2010

Wyłączenie magicznych cudzysłowów

Dodanie do htaccess

php_flag magic_quotes_gpc Off

Działa na nazwa.pl.
Po wyłączeniu, zmienne z formularza trzeba traktować funkcją

addslashes($str);