22 Lis 2010

Wyłączenie magicznych cudzysłowów

Dodanie do htaccess

php_flag magic_quotes_gpc Off </code></pre>Działa na nazwa.pl.
Po wyłączeniu, zmienne z formularza trzeba traktować funkcją
<pre><code>addslashes($str);