5 Cze 2009

Generowanie hasło do katalogu htpasswd

polecenie tworzy plik z userem i haslem w bieżącym katalogu 
htpasswd -c auth.txt admin

w pliku .htaccess należy wskazać lokalizację pliku z hasłami
.htaccess:
AuthType Basic
AuthName „Panel Administracyjny”
AuthUserFile /var/www/auth/auth.txt
Require user panel