15 maj 2008

Blokowanie wyświetlania zawartości katalogu

Blokowanie wyświetlania zawartości katalogu

Options -Indexes

Blokowanie wszystkie pliki

IndexIgnore *

Blokowanie wyświetlanie tylko określonych plików, np. obrazków:

IndexIgnore *.jpg *.gif *.png