7 lut 2009

Zmiana rozmiaru mapy

map = new GMap2(document.getElementById("mapcan"));

map.getContainer().style.width = 500+'px';
map.getContainer().style.height = 500+'px';
map.checkResize();

Kod należy umieścić w funkcji JS.
Wywołanie funkcji powoduje zmiane rozmiaru mapy.