27 Mar 2008

Wyświetlanie komunikatów w oknie debugera GMap

Wyświetlanie komunikatów w oknie debugera GMap:

GLog.write("New position of insert = "+ point.lat() + ","+point.lng() + ","+pixel.x + ","+pixel.y + ", p1: " + point1.x + ", " + point1.y + ",o: " + offset.x + ", " + offset.y + ",r: "+(offset.x - point1.x) +","+(-offset.y + point1.y) + ",h: "+ map.getSize().height);