27 mar 2008

Wyświetlanie komunikatów w oknie debugera GMap

Wyświetlanie komunikatów w oknie debugera GMap:

GLog.write("New position of insert = " + point.lat() + "," + point.lng() + "," + pixel.x + "," + pixel.y + ", p1: " + point1.x + ", " + point1.y + ",o: " + offset.x + ", " + offset.y + ",r: " + (offset.x - point1.x) + "," + (-offset.y + point1.y) + ",h: " + map.getSize().height);