20 sty 2010

Odczyt dostępnych widoków mapy

Dostępne widoki w formie tablicy:

var types = map.getMapTypes();
types[0].getName = function() {
  return "Sat";
}
types[1].getName = function() {
  return "Hyb";
}
types[2].getName = function() {
  return "Map";
}

Zmiana nazwy widoku, wystarczy podmienić funkcję getName() na własną.