24 lip 2008

Centrowanie mapy Google na zadanych współrzędnych

mapa.setCenter(new GLatLng(52.01935400090768,18.8525390625),6,G_NORMAL_MAP);