4 Cze 2009

Sposób na debugowanie flash na stronie

 _root.text_debug.htmlText=ox+’,’+oy+'<br>’
+m1_lon+’,’+m1_lat+'<br>’
+m2_lon+’,’+m2_lat+'<br>’+mapa_w;

W fla należy dodać pole textowe, wielolinowe,z zaznaczoną opcją: renderuj tekst jako HTML.
Pole to należy nazwać text_debug.

 _root.text_debug.htmlText+=ox+’,’+oy+'<br>’
+m1_lon+’,’+m1_lat+'<br>’
+m2_lon+’,’+m2_lat+'<br>’+mapa_w;

Spowoduje doklejanie wartości do pola

 _root.text_debug.text=ox+’,’+oy+'<br>’
+m1_lon+’,’+m1_lat+'<br>’
+m2_lon+’,’+m2_lat+'<br>’+mapa_w;

Spowoduje przypisanie wartości do pola jako tekst