4 Cze 2009

Przekazanie zmiennych z flasha do JS

Flash:
var get_url:String;
get_url = ‚javascript:ustaw(‚+p1_lon+’, ‚+p1_lat+’, ‚+p2_lon+’, ‚+p2_lat+”, ‚krok1’)”;
getURL(get_url);

JS:
function ustaw(p1x,p1y,p2x,p2y,todo){
}