19 mar 2015

Less i extend

Mamy podstawowy styl dla button powiedzmy taki:

.button {
 padding: 12px 20px;
 border: 0;
 border-radius: 10px;
 margin: 5px;
 box-shadow: 0 5px 0 black;
}

Chcemy zrobić następne buttony o kolorze blue i red, zamiast za każdym razem dodawać do każdego butona podstawowy styl można użyć &:extend
"extend" działa od wersji 1.4 lessa

Tworzymy style:

.button--red {
 &:extend(.button);  // pobranie podstawowych danych
 background: red;   // dodajemy kolor red, możemy dodać także i tak #c63c67 ale 
            // i w ten sposób czyli przez ustawienie zmiennych @red-default:	#ff0000;
}
<button class="button">button</button>
<button class="button--red">button</button>