8 gru 2018

create-react-app i scss

Aby umożliwić korzystanie z scss w create-react-app robię podstawowe rzeczy. Najpierw zerknij w package.json na razie jest minimalistycznie teraz z konsoli uruchamiam npm run eject

Potrzebnych nam są jeszcze trzy biblioteki node-sass, sass-loader oraz resolve-url-loader.
Ja używam yarna czyli uruchamiam

yarn add -D sass-loader node-sass resolve-url-loader

lub dla tych co używają NPM

npm i -D sass-loader node-sass resolve-url-loader

Najpierw zajmiemy się wersją deweloperską znajduje się w folderze config -> webpack.config.dev.js
Kod wstawiam między
test: /\.(js|jsx|mjs)$/ a między test: /\.css$/

{
 test: /\.scss$/,
  include: [paths.appSrc, paths.appNodeModules],
   use: [
    {
     loader: require.resolve('style-loader'),
     options: {
      sourceMap: true
     }
    },
    {
     loader: require.resolve('css-loader'),
     options: {
      importLoaders: 1,
      modules: true,
      localIdentName: '[local]'
     },
    },
    require.resolve('resolve-url-loader'),
    {
     loader: require.resolve('sass-loader'),
     options: {
      sourceMap: true
     }
    }
   ]
},

a wersji produkcyjnej która również znajduje się w folderze config -> webpack.config.prod.js
Również w tym samym miejscu umieszczamy poniższy kod miedzy test: /\.(js|jsx|mjs)$/ a test: /\.css$/

{
 test: /\.scss$/,
  include: [paths.appSrc, paths.appNodeModules],
   use: [
    {
     loader: require.resolve('style-loader'),
     options: {
      sourceMap: true
     }
    },
    {
     loader: require.resolve('css-loader'),
     options: {
      importLoaders: 1,
      modules: true,
      localIdentName: '[sha1:hash:hex:4]',
     },
    },
    require.resolve('resolve-url-loader'),
    {
     loader: require.resolve('sass-loader'),
     options: {
      sourceMap: true
     }
    }
   ]
},

Różnica między dev jest localIdentName: '[local]' a prod localIdentName: '[sha1:hash:hex:4]' w dev pokazuję normalne klasy 'home' czy 'container' a w prod te klasy są zmienione np. na coś takiego 'ea27' 😉 Oczywiście

I tyle teraz uruchamiamy yarn start lub npm start