12 Mar 2014

Wstawianie wielu rekordów w MySQL za pomocą pojedynczego zapytania

Ten post pokazuje, jak  wstawić wiele rekordów w MySQL za pomocą jednego zapytania:

insert into osoba_jezyki (imie, jezyk_id) values ('Janek',13),('Marek',11)

Wstawianie wielu rekordów w MySQL za pomocą pojedynczego zapytania, jest możliwe,  przez oddzielonie przecinkami listę wartości.

9 Lut 2014

Zapytanie do bazy wordpress

SELECT p2c.category_id AS cat_id, COUNT(p2c.rel_id) AS numposts,
UNIX_TIMESTAMP(max(posts.post_date_gmt)) + '1' AS last_post_date,
UNIX_TIMESTAMP(max(posts.post_date_gmt)) AS last_post_date_gmt
FROM wp_post2cat p2c
INNER JOIN wp_posts posts ON p2c.post_id=posts.id
WHERE 1 = 1
AND posts.post_type = 'post' AND posts.post_status = 'publish'
AND posts.post_date_gmt <= '2014-01-21 14:33:02'
GROUP BY p2c.category_id
ORDER BY numposts DESC

Jedno zapytań do bazy wpordpress.

9 Lut 2014

Dodanie przed nazwą ulicy przedrostka ul.

Dodanie w bazie danych dodać przed nazwą ulicy przedrostek „ul.”

SELECT
  ulica,
  concat('ul. ', ulica)
FROM
  miasta_biura
WHERE
  ulica REGEXP '^ul.' <> 1
  AND ulica REGEXP '^Al.' <> 1UPDATE miasta_biura
SET
  ulica = concat('ul. ', ulica)
WHERE
  ulica REGEXP '^ul.' <> 1
  AND ulica REGEXP '^Al.' <> 1SELECT ulica
FROM
  miasta_biura
WHERE
  ulica REGEXP '^ul.[^ ]'

-- **********************

SELECT
  ulica,
  REPLACE(ulica, 'ul.', 'ul. ')
FROM
  miasta_biura
WHERE
  ulica REGEXP '^ul.[^ ]'
UPDATE
  miasta_biura
SET
  ulica = REPLACE(ulica, 'ul.', 'ul. ')
WHERE
  ulica REGEXP '^ul.[^ ]'

-- **********************

SELECT
  ulica,
  REPLACE(ulica, 'al.', 'Al.')
FROM
  miasta_biura
WHERE
  ulica REGEXP '^Al.'
UPDATE
  miasta_biura
SET
  ulica = REPLACE(ulica, 'al.', 'Al.')
WHERE
  ulica REGEXP '^Al.'