7 Wrz 2015

jQuery UI Autocomplete highlight

Mamy sobie prosty formularz. Do podpowiedzi użyjemy pluginu jquery autocomplite. Chcemy również dodać wyboldowanie podpowiedzi.
Dokładnie uzyskać taki efekt "meble, Waszawa" gdzie highlight jest zmianą koloru na czarny i wyboldowaniem.

<form id="search" action="/" method="GET" role="search">
 <fieldset>
  <input id="query" type="text" name="query" value="" maxlength="255" autocomplete="off"
   placeholder="Produkt, usługa, miasto, ulica">
  <button type="submit" id="button-search"></button>
 </fieldset>
</form>

A teraz trochę js 😉

$("#query").autocomplete({
 'minLength': 2,
 'delay': 0,
 create: function () {
  $(this).data('ui-autocomplete')._renderItem = function (ul, item) {
   var re = new RegExp("^" + this.term, "i");
   var t = item.label.replace(re, "<span class='highlight'>" + this.term + "</span>");

   return $("<li></li>")
    .data("item.autocomplete", item)
    .append(t)
    .appendTo(ul);
  };
 },
 source: function (request, response) {
  //escapeRegex - /[\-\[\]{}()*+?.,\\\^$|#\s]/g, "\\$&"
  var re = $.ui.autocomplete.escapeRegex(request.term);
  var matcher = new RegExp("^" + re, "i");

  $.getJSON("/autocomplete/?what=" + encodeURIComponent(request.term), function (searchWord) {
   var match = $.grep(searchWord, function (item, index) {
    return matcher.test(item);
   });
   response(match);
  });
 },
 open: function (e, ui) {
  //autocomplete przesuwamy o 1px to góry, aby pozbyć się ramki 
  $(".ui-autocomplete:visible").css({ top: "-=1" });
 }
});

A tak wygląda wynik naszej pracy.

autosuggest

1 Maj 2015

keyCode javascript

Trochę kodów dla js którymi można wykryć klikanie w klawisze 🙂

$(document).on('keydown',function (e) {
  if (e.keyCode == 27) {
    alert(e.which + " escape został naciśnięty");
  }
});

backspace  8
tab   9
enter  13
shift  16
ctrl  17
alt   18
pause/break   19
caps lock  20
escape 27
page up   33
page down  34
end   35
home  36
left arrow 37
up arrow  38
right arrow   39
down arrow 40
insert 45
delete 46
0  48
1  49
2  50
3  51
4  52
5  53
6  54
7  55
8  56
9  57
a  65
b  66
c  67
d  68
e  69
f  70
g  71
h  72
i  73
j  74
k  75
l  76
m  77
n  78
o  79
p  80
q  81
r  82
s  83
t  84
u  85
v  86
w  87
x  88
y  89
z  90
left window key   91
right window key  92
select key 93
numpad 0  96
numpad 1  97
numpad 2  98
numpad 3  99
numpad 4  100
numpad 5  101
numpad 6  102
numpad 7  103
numpad 8  104
numpad 9  105
multiply  106
add   107
subtract  109
decimal point  110
divide 111
f1 112
f2 113
f3 114
f4 115
f5 116
f6 117
f7 118
f8 119
f9 120
f10   121
f11   122
f12   123
num lock  144
scroll lock   145
semi-colon 186
equal sign 187
comma  188
dash  189
period 190
forward slash  191
grave accent  192
open bracket  219
back slash 220
close braket  221
single quote  222
27 Kwi 2014

Support for swipe gestures in Colorbox

I used example3 here

I set rigidly width/1000px and height/600px.

$(".group3").colorbox ( { 
       rel: 'group3', transition: "none" , width: "1000", height: "600"} 
  ) ;

You must change the following css (#cboxPrevius , #cboxNext)

#cboxPrevious{
  position:absolute;
  top:32px;
  left:5px;
  margin-top:-32px;
  background:transparent url(images/trans_gif.png);
  width:49%;
  height:578px;
  text-indent:-9999px;
  outline:none;
}
#cboxPrevious:hover{
  background-position:bottom left;
}
#cboxPrevious:after{
  position:absolute;
  content:"";
  top:50%;
  left:0;
  margin-top:-32px;
  background:url(images/controls.png) no-repeat top left;
  display:inline-block;
  width:28px;
  height:65px;
  outline:none;
}
#cboxNext{
  position:absolute;
  top:32px;
  right:0;
  margin-top:-32px;
  background:transparent url(images/trans_gif.png);
  width:49%;
  height:578px;
  text-indent:-9999px;
  z-index:999;
  outline:none;
}
#cboxNext:hover{
  background-position:bottom right;
}
#cboxNext:after{
  position:absolute;
  content:"";
  top:50%;
  right:5px;
  margin-top:-32px;
  background:url(images/controls.png) no-repeat top right;
  display:inline-block;
  width:28px;
  height:65px;
  outline:none;
}

I also changed js:

$next.click(function() {
  publicMethod.next();
});
$prev.click(function() {
  publicMethod.prev();
});

for this:

$next.on('click touchstart', function() {
  publicMethod.next();
});

$prev.on('click touchstart', function() {
  publicMethod.prev();
});

At the moment, this change has been tested on Android 4.4.2 on browsers:
Chrome 34.0.1847.114
Firefox 28.0.1
Opera 21.0.1437.74904
Dolphin 11.0.1

26 Mar 2014

html5 placeholder w IE7 i IE8

// set placeholder values
    $('[placeholder]').each(function() {
		if ($(this).val() == '') // if field is empty
		{
			$(this).val($(this).attr('placeholder'));
		}
	});
	// focus and blur of placeholders
	$('[placeholder]').focus(function() {
		if ($(this).val() == $(this).attr('placeholder')) {
			$(this).val('');
			$(this).removeClass('placeholder');
		}
	}).blur(function() {
		if ($(this).val() == '' || $(this).val() == $(this).attr('placeholder')) {
			$(this).val($(this).attr('placeholder'));
			$(this).addClass('placeholder');
		}
	});

	// remove placeholders on submit
	$('[placeholder]').closest('form').submit(function() {
		$(this).find('[placeholder]').each(function() {
			if ($(this).val() == $(this).attr('placeholder')) {
				$(this).val('');
			}
		})
	});

Należy oczywiście sprawdzić czy placeholder jest wspierane przez przeglądarkę.

if (!("placeholder" in document.createElement("input"))) {
  odpalPlaceHolder(); // tutaj odpalamy funkcje która obsługuje placeholder
}

Można również użyć modernize jeżeli oczywiście używamy już w projekcie.

if(!Modernizr.input.placeholder) {
 // custom placeholder code
}