8 Lut 2008

Przycięcie stringu, substring

Wykorzystanie funkcji substring i lastIndexOf do wycięcia indeksu z nazwy pola

var p_name = "opis_punkt_1";
alert(p_name.substring(p_name.lastIndexOf("_")+1));
31 Sty 2008

Sprawdzenie zaznaczenie pól radio w formularzu

Sprawdzenie zaznaczenia elementów typu radio w formularzu

function zapytanie(name) {
 var is_checked;
 var form = document.forms[name];
 for (i = 0; i < form.elements.length; i++) {
  with (form.elements[i]) {

   if (name == "offer_id_radio") {
    if (form.elements[i].checked) {
     is_checked = true;
     break;
    }
   }
  }
 }

 if (is_checked)
  form.submit();
 else
  return;
}
29 Sty 2008

Wyświetlanie i ukrywanie diva, JavaScript

Wyświetlanie i ukrywanie diva

function view() {
 var div = document.getElementById('ofertaAll');

 if (div.style.display == 'block') {
  div.style.display = 'none';
 }
 else {
  div.style.display = 'block';
 }
}
23 Sty 2008

Dymek nad pozycja kursora myszy

Dymek nad pozycja kursora myszy

function vDymek(tresc, ev) {
 var IE = document.all ? true : false;
 // obsługuje dla NS
 // if (!IE) document.captureEvents(Event.MOUSEMOVE);
 if (IE) {
  tempX = event.clientX + document.body.scrollLeft;
  tempY = event.clientY + document.body.scrollTop;
 } else {

  //ev = ev || event;
  tempX = ev.pageX;
  tempY = ev.pageY;
 }

 if (tempX < 0) { tempX = 0 };
 if (tempY < 0) { tempY = 0 };
 var div = document.getElementById('dymek');

 div.style.display = 'block';
 div.style.top = tempY + 'px';
 div.style.left = tempX + 'px';
 div.innerHTML = tempX + ', ' + tempY + '; ' + tresc;
}

function hDymek() {
 var div = document.getElementById('dymek');
 div.style.display = 'none';
}
<a href onMouseOver="vDymek('tresc1', event)" onMouseOut="hDymek()">sprawdz wartosc</a>
<a href onMouseOver="vDymek('tresc2', event)" onMouseOut="hDymek()">sprawdz wartosc</a>
<div id="dymek" style="position: absolute;"></div>
23 Sty 2008

Dymek nad komórką tabeli HTML

Dymek nad komórką tabeli HTML. Dymek generowany jest w Java Script

<!DOCTYPE>
<HTML>

<HEAD>
   <TITLE> New Document </TITLE>
</HEAD>

<BODY>  
 <SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">

  function vDymek(nazwa) {

   var div = document.getElementById(nazwa);
   div.style.display = 'block';

   //var par = div.parentNode.parentNode;
   //alert(div.parentNode.parentNode.style.height );
  }

  function hDymek(nazwa) {
   var div = document.getElementById(nazwa);
   div.style.display = 'none';
  }
 </SCRIPT>
   <TABLE border="0" bgcolor="#F0F0F0">
    <TR>
       <TD style="height: 20px;">
    <div style="position: relative;" onMouseOver="vDymek('dymekA')" onMouseOut="hDymek('dymekA')">MS-G Tekst"<div
      id="dymekA"
      style="position: absolute; display: none; border: 1px solid; width: 700px; top: 0; left: 0; background-color: #efefef;">
      MS-G Tekst" Tłumacz Przysięgły Języka Francuskiego, Czeskiego i Rosyjskiego Małgorzata Sibilska-Górska</div>
    </div>
   </TD>
       <TD>druga kolumna</TD>
       <TD>trzecia kolumna</TD>
     </TR>
    </TABLE>
  </BODY>

</HTML>