15 Maj 2008

Własne strony błędów

Własne strony błędów:

ErrorDocument 400 /400.html
ErrorDocument 401 /401.html
ErrorDocument 403 /403.html
ErrorDocument 404 /404.html
ErrorDocument 500 /500.html
ErrorDocument 503 /503.html
20 Lut 2008

Hasło do katalogu ukrytego przez .htaccess

AuthName "Panel Administracyjny"
Access allow all users admin

lub 

:Location /admin/*
Access allow all users admin 123456

lub

AuthType Basic
AuthName "Panel Administracyjny"
AuthUserFile /home/ksero/public_html/admin/.passwd
Require valid-user

wówczas w pliku .passwd, przechowywane jest hasło
admin:x0UeZayh212612
.