16 cze 2008

Odwołanie wsteczne

RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} (wp-login.php)
RewriteRule .* /red.php?p=%1 [L]
20 maj 2008

Zezwolenie na dostęp

alow from 127.0.0.1 10.0.0

zezwolenie na dostęp z naszego koputera i sieci lokanej

15 maj 2008

Blokowanie wyświetlania zawartości katalogu

Blokowanie wyświetlania zawartości katalogu

Options -Indexes

Blokowanie wszystkie pliki

IndexIgnore *

Blokowanie wyświetlanie tylko określonych plików, np. obrazków:

IndexIgnore *.jpg *.gif *.png