Wywołanie funkcji callback flasha z JS

Flash:
import flash.external.ExternalInterface;
import flash.events.Event;

function getFromJS(m1_lon:Number,m1_lat:Number,m2_lon:Number,m2_lat:Number)
{
 _root.ustaw(m1_lon, m1_lat, m2_lon, m2_lat);
}

ExternalInterface.addCallback(„sendToFlash”, null, getFromJS); function getFlashMovie(movieName) {
  var isIE = navigator.appName.indexOf(„Microsoft”) != -1;
  return (isIE) ? window[movieName] : document[movieName];
 }

JS:
 function send_pos_to_flash(m1_lon, m1_lat, m2_lon, m2_lat) {

  getFlashMovie(„mapy_chelm”).senToFlash(m1_lon, m1_lat, m2_lon, m2_lat);
 }

Dodawanie i odejmowanie obslugi zdarzeń klipu

function kwadrat_event_add() {

 klip_mc = eval(_root.mapa_polska);
 klip_mc.onMouseMove = function()
 {
  _root.lapka._x = Math.floor(_root._xmouse);
  _root.lapka._y = Math.floor(_root._ymouse);
 }
}

function kwadrat_event_delete() {

 klip_mc = eval(_root.mapa_polska);
 klip_mc.onMouseMove = null;
}

 

Sposób na debugowanie flash na stronie

 _root.text_debug.htmlText=ox+’,’+oy+'<br>’
+m1_lon+’,’+m1_lat+'<br>’
+m2_lon+’,’+m2_lat+'<br>’+mapa_w;

W fla należy dodać pole textowe, wielolinowe,z zaznaczoną opcją: renderuj tekst jako HTML.
Pole to należy nazwać text_debug.

 _root.text_debug.htmlText+=ox+’,’+oy+'<br>’
+m1_lon+’,’+m1_lat+'<br>’
+m2_lon+’,’+m2_lat+'<br>’+mapa_w;

Spowoduje doklejanie wartości do pola

 _root.text_debug.text=ox+’,’+oy+'<br>’
+m1_lon+’,’+m1_lat+'<br>’
+m2_lon+’,’+m2_lat+'<br>’+mapa_w;

Spowoduje przypisanie wartości do pola jako tekst

Dodawanie maski

var init = (transparency)? 0 : 1;
for(var i=init;i<pageClips.length;i++) {
 pageClips[i].setMask(pageClips[i]._parent.mask);
 for(var j=0;j<pageOrder.length;j++) {
  var p = eval(pageClips[i]+”.p”+(j+1));
  if(!pagePreLoad[j]) p.loadMovie(pageOrder[j]);
 }
}