Jak ukryć swój adres e-mail na stronach www

1. CSS pseudo elementy

a.

<style>
  span:after {
    content: attr(data-domain);
  }
  span:before {
    content: attr(data-user);
  }
</style>
<span data-user="greg" data-domain="gmail.com">@</span>

b. inne wykorzystanie pseudo elementu do before dodajemy jeszcze w unicode @

<style>
  span:after {
    content: attr(data-domain);
  }
  span:before {
    content: attr(data-user) "\0040";    /* symbol unicode @ */
  }
</style>
<span data-user="greg" data-domain="gmail.com"></span>

c. inne rozwiązanie, za klasą after (span) dodajemy pseudo element w unicode @

  .after:before {
    content: "\0040";    /* symbol unicode @ */
  }
greg<span class="after">gmail.com</span>

d. odwrotny kierunek

<style>
  .reverse {
    unicode-bidi: bidi-override;
    direction: rtl;
  }
</style>
<span class="reverse">moc.liamg@gerg</span>

2. Użycie javascript

a. „onclick” event

<a href = "mailto:gregATgmailDOTcom" onclick = "this.href=this.href.replace(/AT/,'&#64;').replace(/DOT/,'&#46;')">Napisz maila do mnie ;)</a>

b. tablica

<span id="email"></span>
<script>
  var parts = ["greg", "gmail", "com", "&#46;", "&#64;"];
  var email = parts[0] + parts[4] + parts[1] + parts[3] + parts[2];
  document.getElementById("email").innerHTML=email;
</script>

3. I sposób na wp + php

<?php echo antispambot("greg@gmail.com"); ?>

oraz coś na koniec, zakodowany adres który po wklejeniu do html da nam greg@gmail.com – można to zrobić na pod tym adresem 😉

&#103;&#114;&#101;&#103;&#64;&#103;&#109;&#97;&#105;&#108;&#46;&#99;&#111;&#109;

Wyszukiwanie punktów po odległości przy użyciu funkcji length

Przykładowy sql:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
SELECT *, LENGTH(p_path::path) AS distance FROM
(
SELECT
*,
p.p_name,
'((54.175540523964, 15.527111972064), ('||p_lat::text||','||p_lng::text||'))' AS p_path
FROM
points p
WHERE
p.p_status
(p.m_id=5 OR (
51.175540 < p_lat AND p_lat < 57.17554
AND 12.52711 < p_lng AND p_lng < 18.52711))
ORDER BY
p.m_id=5 DESC NULLS LAST
) t ORDER BY distance ASC LIMIT 6