Działanie właściwości float dla diva

Div otrzymuje rozmiar width równy rozmiarowi zawartości diva
<html>
<body>
<style>
#blo {
 border: 1px solid;
 height: 200px;
 float: left;
}
</style>
<div id=”blo”>test</div>
</body>
</html>

Div otrzymuje rozmiar width równy rozmiarowi body
<html>
<body>
<style>
#blo {
 border: 1px solid;
 height: 200px;
}
</style>
<div id=”blo”>test</div>
</body>
</html>

Wyszukiwanie elementów tablicy po nazwie

var name=’polska’;
markersArray=[];
name=name.toLowerCase();
for (var i=0; i<markers.length; i++)
{
 if( markers[i].s==1 &&
 markers[i].title.toLowerCase().indexOf(name)!=-1)
 {
  var marker=newMarker(new GLatLng(markers[i].g, markers[i].l), markers[i].id, markers[i].title, markers[i].c);
  markersArray.push(marker);
 } 
}

Usuwanie diva ze strony

 function em_usun(nr) {
  var el = document.getElementById(‚route_em_’+nr);
  el.parentNode.removeChild(el);
 }

div musi posiadac diva parent

<div>
<div id=”route_em_1″>div mapa polski</div>
<div id=”route_em_2″>div mapa polski</div>
</div>

<input type=”button” value=”” onclick=”em_usun(‚1’)”>

Dodawanie opcji do selecta w nowym oknie

<HTML>
<HEAD>
<TITLE> Dodawanie opcji do selecta </TITLE>
<SCRIPT LANGUAGE=”JavaScript”>

 <!–

 var tmpval = „”

 function add_option() {

  nr = document.forms[0].miasto.length
  ntyp = new Option(‚Lublin’,nr)
  document.forms[0].miasto.options[nr] = ntyp
 }

 function add_option2() {

  tmpval = document.forms[0].tmpval.value

  if(tmpval!=””) {
   nr = document.forms[0].miasto.length
   ntyp = new Option(tmpval,nr)
   document.forms[0].miasto.options[nr] = ntyp
   document.forms[0].tmpval.value = „”
  }
 }

 function new_option() {

  config =’toolbar=no, location=no, directories=no, status=no, menubar=no, width=250, height=30, scrollbars=no, resizable=no, top=150, left=480′

  win = window.open („”,”option”,config)

  body = ‚<title>Dodaj miasto</title>\n’
  body += ‚<script>\nfunction add_option()\n{\n’
  body += ‚opener.document.forms[0].tmpval.value = document.forms[0].noption.value\n’
  body += ‚opener.document.forms[0].dodaj.focus()\n’
  body += ‚self.close()\n’
      body += ‚}\n<\/script>\n<form><INPUT TYPE=”text” NAME=”noption” value=””><INPUT TYPE=”button” name=”dodaj” value=”Dodaj”‚ + ‚onClick=”‚+”add_option()”+'”></form>’

  win.document.write(body)
 }

 //–>
</SCRIPT>
</HEAD>

<BODY>
<br><br><br>
<center>
<FORM METHOD=POST ACTION=”select.html” name=”adres”>
<TABLE>
<TR>
 <TD><select name=”miasto”>
   <option value=”1″>Warszawa</option>
  </select>
 </TD>
 <TD><INPUT TYPE=”button” name=”dodaj” value=”nowe okienko dodaj” onClick=”new_option()” onFocus=”add_option2()”></TD>
 <TD><INPUT TYPE=”button” name=”dodaj2″ value=”dodaj” onClick=”add_option()”></TD>
 <TD><INPUT TYPE=”hidden” name=”tmpval” value=””></TD>
</TR>
</TABLE>
</FORM>
</center>
</BODY>
</HTML>

Wyszukiwanie elementów tablicy po nazwie

var name=’polska’;
markersArray=[];
name=name.toLowerCase();
for (var i=0; i<markers.length; i++)
{
 if( markers[i].s==1 &&
 markers[i].title.toLowerCase().indexOf(name)!=-1)
 {
  var marker=newMarker(new GLatLng(markers[i].g, markers[i].l), markers[i].id, markers[i].title, markers[i].c);
  markersArray.push(marker);
 } 
}

Rysowanie boxa na mapie

function rysowanieBoxa() {
 if (boxes != null) {
  for (var i = 0; i < boxes.length; i++) {
   var vertices = [
   boxes[i].getSouthWest(),
   new GLatLng(boxes[i].getSouthWest().lat(),
    boxes[i].getNorthEast().lng()),
   boxes[i].getNorthEast(),
   new GLatLng(boxes[i].getNorthEast().lat(),
    boxes[i].getSouthWest().lng()),
   boxes[i].getSouthWest()
   ];
   var polygon = new GPolyline(vertices, ‚#ff0000’, 1, 1.0);
   map.addOverlay(polygon);
  }
 }
}

Przygotownie boxa w obrębie punktu

var marker = new GMarker(point,{title: address});
map.addOverlay(marker);

boxes=[];
boxes[0]=
new google.maps.LatLngBounds(
new google.maps.LatLng(point.lat()-dist*0.01,point.lng()-dist*0.02),
new google.maps.LatLng(point.lat()+dist*0.01,point.lng()+dist*0.02)
);

Odczyt danych z json i dodanie dymka na mapie

var jsonData = eval(‚(‚ + doc + ‚)’);
var t_markers = jsonData.markers;
for (var i=0; i<t_markers.length; i++)
{
map.openInfoWindowHtml(new GLatLng(t_markers[i].lng, t_markers[i].lat),
‚<b>’+ t_markers[i].title+”</b><br><br>” + t_markers[i].description);
}

Funkcja do obsługi listy ikon

var tab_i=[];

 function   var iconM = newIcon(markerC);
(c) {

  if(tab_i[c]==undefined) {
   var icon = new GIcon();
   icon.image = „
http://maps.google.com/mapfiles/kml/pal2/icon”+c+”.png„;
   icon.shadow = „
http://maps.google.com/mapfiles/kml/pal2/icon”+c+”s.png„;
   icon.iconSize = new GSize(32, 32);
   icon.shadowSize = new GSize(56, 32);
   icon.iconAnchor = new GPoint(16, 16);
   icon.infoWindowAnchor = new GPoint(16, 16);
   tab_i[c]=icon;
  } else {
   icon=tab_i[c];
  }
  return icon;
 }

var iconM = newIcon(‚1’);
var iconM = newIcon(‚2’);
var iconM = newIcon(‚1’);