Uwierzytelnianie HTTP w PHP

if (!isset($_SERVER[‚PHP_AUTH_USER’])) {
 header(‚WWW-Authenticate: Basic realm=”Panel Administracyjny”‚);
 header(‚HTTP/1.0 401 Unauthorized’);
 echo ‚Tekst, gdy użytkownik wciśnie przycisk Anuluj’;
 exit;
} else {
 echo „<p>User {$_SERVER[‚PHP_AUTH_USER’]}.</p>”;
 echo „<p>Hasło {$_SERVER[‚PHP_AUTH_PW’]}.</p>”;
}

Problem z FCKeditor

Problem z prwidłowym działaniem przy edycji danych pojawia się przy dodaniu do .htaccess reguly np.:

RewriteRule ^(.*)\/(.*).html$ web/show.php?nazwa_url=$2

Do reguly dopasowuje się url:

../edytor/editor/fckeditor.html?InstanceName=opis&Toolbar=Default

wykorzystywany przez FCKeditor w iframe

<iframe id=”opis___Frame” src=”../edytor/editor/fckeditor.html?InstanceName=opis&Toolbar=Default” mce_src=”../edytor/editor/fckeditor.html?InstanceName=opis&Toolbar=Default” width=”570px” height=”500px” frameborder=”0″ scrolling=”no”></iframe>

i nie ładuje się właściwy html, tylko główna strona serwisu.

Dodanie do .htaccess reguly

RewriteCond %{REQUEST_URI} !edytor/editor
przed
RewriteRule ^(.*)\/(.*).html$ web/show.php?nazwa_url=$2

przywraca prawidłowe dziłanie.