Funkcja sprawdzająca czy w url jest parametr q

Funkcja zwraca wartość parametru q:

function q_in_url(url) {

 var idx = 0;
 var q = ”;
 idx = url.indexOf(‚q=’);
 if(idx!=-1) {
   q = url.substr(idx+2, url.length);
   if(q!=”) {
    return q;
   }
 }
 return ”;
};

Uruchomienie
var url = window.location.href;
var q = q_in_url(url)

Prezentacja wyników w smartach

php: 
$smarty->assign(‚$data_b’, $data_b);

szablon:
<table>
 <tr>
  <td>Nazwa</td>
  <td>Mapa</td>
 </tr>
 !{section name=i loop=$data_b.data}!
 <tr>
  <td>!{$data_b.data[i].nazwa}!</td>
  <td>!{$data_b.data[i].mapa}!</td>
 </tr>
 !{/section}!
</table>

Wykorzystanie array_unique

$str = ‚2009.1|2009.2|2009.6|2009.6|2009.6|2009.7 |2009.8|2009.8|2009.9|2009.9|2009.9|2009.10|2009.10|2009.10|2009.10’;
echo $str . ‚<br><br>’;

$tab = explode(‚|’, $str);
$tab2 = array_unique($tab);

echo ‚<pre>’; print_r($tab2); echo ‚</pre>’;
$cnt = count($tab2);

for($i=0; $i<$cnt; $i++) {
 echo $tab2[$i].’ ‚;
}

echo ‚<br><br>’;

foreach($tab2 as $row) {
 echo $row.’ ‚;
}
Wyniki:
2009.1|2009.2|2009.6|2009.6|2009.6|2009.7 |2009.8|2009.8|2009.9|2009.9|2009.9|2009.10|2009.10|2009.10|2009.10
Array
(
    [0] => 2009.1
    [1] => 2009.2
    [2] => 2009.6
    [5] => 2009.7
    [6] => 2009.8
    [8] => 2009.9
    [11] => 2009.10
)

for:
2009.1 2009.2 2009.6 2009.7 2009.8

foreach:
2009.1 2009.2 2009.6 2009.7 2009.8 2009.9 2009.10