26 Lis 2009

Funkcja sprawdzająca czy w url jest parametr q

Funkcja zwraca wartość parametru q:

function q_in_url(url) {

var idx = 0;
 var q = '';
 idx = url.indexOf('q=');
 if(idx!=-1) {
   q = url.substr(idx+2, url.length);
   if(q!='') {
    return q;
   }
 }
 return '';
};

Uruchomienie

var url = window.location.href;
var q = q_in_url(url)
26 Lis 2009

Prezentacja wyników w smartach

php: 

$smarty->assign('$data_b', $data_b);

szablon:

<table>
 <tr>
  <td>Nazwa</td>
  <td>Mapa</td>
 </tr>
 !{section name=i loop=$data_b.data}!
 <tr>
  <td>!{$data_b.data[i].nazwa}!</td>
  <td>!{$data_b.data[i].mapa}!</td>
 </tr>
 !{/section}!
</table>