Zmiana rozmiaru mapy

map = new GMap2(document.getElementById(„mapcan”));
…..
map.getContainer().style.width = 500+’px’;
map.getContainer().style.height = 500+’px’;
map.checkResize();

Kod należy umieścić w funkcji JS.
Wywołanie funkcji powoduje zmiane rozmiaru mapy.