24 Lip 2008

Kody odpowiedzi HTTP

Błąd klienta (1xx):

100 - Kontynuuj.
101 - Zmiana protokołu.

Udane (2xx):

200 - OK.
201 - Utworzone.
202 - Przyjęte.
203 - Dane nieautorytatywne.
204 - Brak zawartości.
205 - Odświeżona zawartość.
206 - Część zawartości.

Przekierowanie (3xx):

300 - Wiele opcji do wyboru.
301 - Trwale przeniesione.
302 - Przeniesione tymczasowo.
303 - Patrz inny.
304 - Bez zmian.
305 - Użycie proxy.

Błąd klienta (4xx):

400 - Niewłaściwe żądanie.
401 - Brak autoryzacji.
402 - Wymagana jest opłata.
403 - Dostęp zabroniony.
404 - Nie znaleziony.
405 - Metoda nie dozwolona.
406 - Nie zaakceptowany.
407 - Wymagane uwierzytelnienie proxy.
408 - Upłynął limit żądania.
409 - Konflikt zasobów.
410 - Przeniesiony.
411 - Wymagana długość.
412 - Niespełniony warunek wstępny.
413 - Przekroczony rozmiar komunikatu żądania.
414 - Przekroczony rozmiar adresu URL.
415 - Nośnik nieobsługiwany.

Błąd serwera (5xx):

500 - Wewnętrzny błąd serwera.
501 - Funkcje niezaimplementowana.
502 - Niewłaściwa brama.
503 - Usługa niedostępna.
504 - Przekroczony limit czasu bramy.
505 - Nieobsługiwana wersja HTTP.
24 Lip 2008

Uruchomienie tinyMCE zmożliwością edycji tabel

<script language=”javascript” type=”text/javascript” src=”../edytor/jscripts/tiny_mce/tiny_mce.js” mce_src=”../edytor/jscripts/tiny_mce/tiny_mce.js”></script>
<script language=”javascript” type=”text/javascript”>
tinyMCE.init({
 mode : „exact”,
 elements : „strona_fragment”,
 theme : „simple”
});

tinyMCE.init({
 mode : „exact”,
 elements : „strona_tresc”,
 theme : „advanced”,theme_advanced_styles
    theme_advanced_buttons3_add : „separator,fullscreen”,
    theme_advanced_buttons3_add_before : „tablecontrols,separator”,
 theme_advanced_styles : „Tabela Podstawowa=table”,
    plugins : „advimage, fullscreen, table”,
    external_image_list_url : „../edytor/example_image_list.js”
});

za edycję tabel odpowiada plugins table

plugins : „advimage, fullscreen, table”,